រលាយ spinneret ផ្លុំ

  • melt blown spinneret

    រលាយ spinneret ផ្លុំ

    ប៊្លុនប៊្លុនរលាយមានរន្ធខ្នាតតូចមានរាងមូលរាប់ពាន់ដែលធ្វើពីបន្លំអេសអេស ៦៣០ ឬអេសអេស ៤៣១ អាចផលិតក្រណាត់ដែលមានទទឹងចាប់ពី ២៧០-៣២០០ ម។ ម, អង្កត់ផ្ចិតអាចធ្វើបានចាប់ពី ០.១-០,២៥ ម។ ម, អិល។ ឌី។ ពី ១ ៈ ១០- ១:២០ វាភ្ជាប់ទៅនឹងបឋមកថារលាយវត្ថុធាតុដែលរលាយចេញពីបឋមកថាបន្ទាប់មកតាមរយៈបំពង់ខ្យល់ខ្យល់និងអ្នកចែកចាយបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងស្ពែនសិនរហូតទាល់តែមានជាតិសរសៃគីមីត្រូវលាងសម្អាតរៀងរាល់ ៤៥ ថ្ងៃទៅ ៦០ ថ្ងៃ។