រលាយក្បាលផ្លុំ

  • melt blown header

    រលាយក្បាលផ្លុំ

    បណ្តុំក្បាលម៉ាស៊ីនប៊្លុកប៊្លុកដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ផលិតក្រណាត់ផ្លុំដែលរលាយទំហំក្រណាត់អាចត្រូវបានធ្វើឡើងពី ២៧ ស។ ម។ ទៅ ៣២០ ស។ ម។ បំពេញតាមតម្រូវការផ្សេងៗដែលផលិតដោយការបង្កើត SUS៦៣០ ឬ SUS431 សម្ភារៈរលាយដោយប្រេងក្តៅឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅអគ្គិសនីបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងក្បាល។ បន្ទាប់មករុញចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់តាមរយៈបំពង់ខ្យល់។