បឋមកថា spunbonded

  • spunbonded header

    បឋមកថា spunbonded

    បឋមកថា spunbonded ត្រូវបានគេហៅថាប្រអប់វិលដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផលិតក្រណាត់ដែលមានទំហំធំទូលាយទទឹងក្រណាត់អាចធ្វើបានពី ១៦០ ស។ ម។ ទៅ ៣២០ ស។ ម, បំពេញតាមតម្រូវការផ្សេងៗជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយការបង្កើត SUS630 ឬ SUS431 សម្ភារៈរលាយដោយប្រេងក្តៅឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅអគ្គិសនីបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុង បឋមកថាបន្ទាប់មករុញចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់តាមរយៈបំពង់ខ្យល់។